کالای فیزیکی

عطر اسانس ایو سن لورن تاکسیدو Yves Saint Laurent Tuxedo

YSL, Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent Tuxedo, ادکلن YSL, ادکلن Yves Saint Laurent Tuxedo, ادکلن ایو سن لورن, ادکلن ایو سن لورن تُکسدو, ایو سن لورن, ایو سن لورن توکسدو, خرید YSL, خرید Yves Saint Laurent, خرید Yves Saint Laurent Tuxedo, خرید ادکلن YSL, خرید ادکلن Yves Saint Laurent, خرید ادکلن Yves Saint Laurent Tuxedo, خرید ادکلن ایو سن لورن, خرید ادکلن ایو سن لورن تُکسدو, خرید ایو سن لورن, خرید عطر YSL, خرید عطر Yves Saint Laurent, خرید عطر Yves Saint Laurent Tuxedo, خرید عطر ایو سن لورن, خرید عطر ایو سن لورن توکسدو, عطر YSL, عطر Yves Saint Laurent, عطر Yves Saint Laurent Tuxedo, عطر ایو سن لورن, عطر ایو سن لورن توکسدو, قیمت YSL اصل, قیمت Yves Saint Laurent, قیمت Yves Saint Laurent Tuxedo اصل, قیمت ادکلن YSL اصل, قیمت ادکلن Yves Saint Laurent, قیمت ادکلن ایو سن لورن, قیمت ادکلن ایو سن لورن تُکسدو اصل, قیمت ایو سن لورن, قیمت عطر YSL اصل, قیمت عطر Yves Saint Laurent, قیمت عطر Yves Saint Laurent Tuxedo اصل, قیمت عطر ایو سن لورن, قیمت عطر ایو سن لورن توکسدو اصل
YSL, Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent Tuxedo, ادکلن YSL, ادکلن Yves Saint Laurent Tuxedo, ادکلن ایو سن لورن, ادکلن ایو سن لورن تُکسدو, ایو سن لورن, ایو سن لورن توکسدو, خرید YSL, خرید Yves Saint Laurent, خرید Yves Saint Laurent Tuxedo, خرید ادکلن YSL, خرید ادکلن Yves Saint Laurent, خرید ادکلن Yves Saint Laurent Tuxedo, خرید ادکلن ایو سن لورن, خرید ادکلن ایو سن لورن تُکسدو, خرید ایو سن لورن, خرید عطر YSL, خرید عطر Yves Saint Laurent, خرید عطر Yves Saint Laurent Tuxedo, خرید عطر ایو سن لورن, خرید عطر ایو سن لورن توکسدو, عطر YSL, عطر Yves Saint Laurent, عطر Yves Saint Laurent Tuxedo, عطر ایو سن لورن, عطر ایو سن لورن توکسدو, قیمت YSL اصل, قیمت Yves Saint Laurent, قیمت Yves Saint Laurent Tuxedo اصل, قیمت ادکلن YSL اصل, قیمت ادکلن Yves Saint Laurent, قیمت ادکلن ایو سن لورن, قیمت ادکلن ایو سن لورن تُکسدو اصل, قیمت ایو سن لورن, قیمت عطر YSL اصل, قیمت عطر Yves Saint Laurent, قیمت عطر Yves Saint Laurent Tuxedo اصل, قیمت عطر ایو سن لورن, قیمت عطر ایو سن لورن توکسدو اصل
YSL, Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent Tuxedo, ادکلن YSL, ادکلن Yves Saint Laurent Tuxedo, ادکلن ایو سن لورن, ادکلن ایو سن لورن تُکسدو, ایو سن لورن, ایو سن لورن توکسدو, خرید YSL, خرید Yves Saint Laurent, خرید Yves Saint Laurent Tuxedo, خرید ادکلن YSL, خرید ادکلن Yves Saint Laurent, خرید ادکلن Yves Saint Laurent Tuxedo, خرید ادکلن ایو سن لورن, خرید ادکلن ایو سن لورن تُکسدو, خرید ایو سن لورن, خرید عطر YSL, خرید عطر Yves Saint Laurent, خرید عطر Yves Saint Laurent Tuxedo, خرید عطر ایو سن لورن, خرید عطر ایو سن لورن توکسدو, عطر YSL, عطر Yves Saint Laurent, عطر Yves Saint Laurent Tuxedo, عطر ایو سن لورن, عطر ایو سن لورن توکسدو, قیمت YSL اصل, قیمت Yves Saint Laurent, قیمت Yves Saint Laurent Tuxedo اصل, قیمت ادکلن YSL اصل, قیمت ادکلن Yves Saint Laurent, قیمت ادکلن ایو سن لورن, قیمت ادکلن ایو سن لورن تُکسدو اصل, قیمت ایو سن لورن, قیمت عطر YSL اصل, قیمت عطر Yves Saint Laurent, قیمت عطر Yves Saint Laurent Tuxedo اصل, قیمت عطر ایو سن لورن, قیمت عطر ایو سن لورن توکسدو اصل
کالای فیزیکی

عطر اسانس ایو سن لورن تاکسیدو Yves Saint Laurent Tuxedo

۴۹۰٫۰۰۰تومان
10 میل
اضافه به سبد خرید

عطر اسانس ایو سن لورن تاکسیدو Yves Saint Laurent Tuxedo

در نوامبر 2015 ایو سن لورن مجموعه جدید عطرهای لوکس له وستیه د پارفومز خود را روانه بازار می‌کند که شامل پنج محصول جدید می‌شود: کابان، کفتان، تاکسیدو، سهارین و ترنچ. مجموعه «کمد عطر» ملهم از لباس‌های نمادین ایو سن لورن است. تاکسیدو کمی مردانه، شیک و تیره است، با آکوردهای نعناع هندی و ادویجه‌جات.