کالای فیزیکی

عطر اسانس زرجف یودن Xerjoff Uden

Xerjoff Casamorati, Xerjoff Uden, ادکلن Xerjoff Casamorati, ادکلن Xerjoff Uden, ادکلن زرژاف, ادکلن زرژاف یودن, ادکلن کازاموراتی زرجف, خرید Xerjoff Casamorati, خرید Xerjoff Uden, خرید ادکلن Xerjoff Casamorati, خرید ادکلن Xerjoff Uden, خرید ادکلن زرژاف, خرید ادکلن زرژاف یودن, خرید عطر Xerjoff Casamorati, خرید عطر Xerjoff Uden, خرید عطر زرجف یودن, خرید عطر کازاموراتی زرجف, خرید کازاموراتی زرجف, زرژاف یودن, عطر Xerjoff Casamorati, عطر Xerjoff Uden, عطر زرجف یودن, عطر زرژاف یودن, عطر کازاموراتی زرجف, قیمت Xerjoff Casamorati اصل, قیمت Xerjoff Uden اصل, قیمت ادکلن Xerjoff Casamorati اصل, قیمت ادکلن Xerjoff Uden اصل, قیمت ادکلن زرژاف اصل, قیمت ادکلن زرژاف یودن اصل, قیمت عطر Xerjoff Casamorati اصل, قیمت عطر Xerjoff Uden اصل, قیمت عطر زرجف یودن اصل, قیمت عطر کازاموراتی زرجف اصل, قیمت کازاموراتی زرجف اصل, کازاموراتی زرجف
Xerjoff Casamorati, Xerjoff Uden, ادکلن Xerjoff Casamorati, ادکلن Xerjoff Uden, ادکلن زرژاف, ادکلن زرژاف یودن, ادکلن کازاموراتی زرجف, خرید Xerjoff Casamorati, خرید Xerjoff Uden, خرید ادکلن Xerjoff Casamorati, خرید ادکلن Xerjoff Uden, خرید ادکلن زرژاف, خرید ادکلن زرژاف یودن, خرید عطر Xerjoff Casamorati, خرید عطر Xerjoff Uden, خرید عطر زرجف یودن, خرید عطر کازاموراتی زرجف, خرید کازاموراتی زرجف, زرژاف یودن, عطر Xerjoff Casamorati, عطر Xerjoff Uden, عطر زرجف یودن, عطر زرژاف یودن, عطر کازاموراتی زرجف, قیمت Xerjoff Casamorati اصل, قیمت Xerjoff Uden اصل, قیمت ادکلن Xerjoff Casamorati اصل, قیمت ادکلن Xerjoff Uden اصل, قیمت ادکلن زرژاف اصل, قیمت ادکلن زرژاف یودن اصل, قیمت عطر Xerjoff Casamorati اصل, قیمت عطر Xerjoff Uden اصل, قیمت عطر زرجف یودن اصل, قیمت عطر کازاموراتی زرجف اصل, قیمت کازاموراتی زرجف اصل, کازاموراتی زرجف
Xerjoff Casamorati, Xerjoff Uden, ادکلن Xerjoff Casamorati, ادکلن Xerjoff Uden, ادکلن زرژاف, ادکلن زرژاف یودن, ادکلن کازاموراتی زرجف, خرید Xerjoff Casamorati, خرید Xerjoff Uden, خرید ادکلن Xerjoff Casamorati, خرید ادکلن Xerjoff Uden, خرید ادکلن زرژاف, خرید ادکلن زرژاف یودن, خرید عطر Xerjoff Casamorati, خرید عطر Xerjoff Uden, خرید عطر زرجف یودن, خرید عطر کازاموراتی زرجف, خرید کازاموراتی زرجف, زرژاف یودن, عطر Xerjoff Casamorati, عطر Xerjoff Uden, عطر زرجف یودن, عطر زرژاف یودن, عطر کازاموراتی زرجف, قیمت Xerjoff Casamorati اصل, قیمت Xerjoff Uden اصل, قیمت ادکلن Xerjoff Casamorati اصل, قیمت ادکلن Xerjoff Uden اصل, قیمت ادکلن زرژاف اصل, قیمت ادکلن زرژاف یودن اصل, قیمت عطر Xerjoff Casamorati اصل, قیمت عطر Xerjoff Uden اصل, قیمت عطر زرجف یودن اصل, قیمت عطر کازاموراتی زرجف اصل, قیمت کازاموراتی زرجف اصل, کازاموراتی زرجف
کالای فیزیکی

عطر اسانس زرجف یودن Xerjoff Uden

۴۹۰٫۰۰۰تومان
10 میل
اضافه به سبد خرید

عطر اسانس زرجف یودن Xerjoff Uden

«اودن - یودن» با اسطوخودوس و مرکبات، که نشانگر عطر فوژه سنتی هستند، شروع می‌شود. اگرچه، به جای سفر به مسیری تمیز و هموار که مقدر به‌نظر می‌رسد، قهوه و عرق نیشکر نت‌های آشنا و خوشبوی خود را جداگانه به آن می‌افزایند. در ترکیب با نت‌های اولیه «یودن»، قهوه و عرق نیشکر یک میانه ناآشنا، درعین‌حال کاملاً تحریک‌آمیز، به عطر می‌بخشند. یودن با گرمایی مختلط از چوب که با مشک باطراوت برانگیخته شده است به پایان می‌رسد، ترکیبی بویایی از شیرینی عرق نیشکر، قهوه غلیظ و مرکبات اسطوخودوسی با‌طراوت نشان می‌دهد. «یودن» به ما یادآوری می‌کند که جهان وحش ممکن است ساده‌ترین لذت‌ها را درخود داشته باشد.