کالای فیزیکی

عطر اسانس تام فورد نویر Tom Ford Noir

tom ford, Tom Ford Noir, ادکلن tom ford, ادکلن Tom Ford Noir, ادکلن تام فورد, ادکلن تام فورد نویر, تام فورد, تام فورد نویر, خرید Tom Ford, خرید Tom Ford Noir, خرید ادکلن tom ford, خرید ادکلن Tom Ford Noir, خرید ادکلن تام فورد, خرید ادکلن تام فورد نویر, خرید تام فورد, خرید تام فورد نویر, خرید عطر tom ford, خرید عطر Tom Ford Noir, خرید عطر تام فورد, خرید عطر تام فورد نویر, عطر tom ford, عطر Tom Ford Noir, عطر تام فورد, عطر تام فورد نویر, قیمت Tom Ford Noir اصل, قیمت Tom Ford اصل, قیمت ادکلن Tom Ford Noir اصل, قیمت ادکلن Tom Ford اصل, قیمت ادکلن تام فورد اصل, قیمت ادکلن تام فورد نویر اصل, قیمت تام فورد اصل, قیمت تام فورد نویر اصل, قیمت عطر Tom Ford Noir اصل, قیمت عطر Tom Ford اصل, قیمت عطر تام فورد اصل, قیمت عطر تام فورد نویر اصل
tom ford, Tom Ford Noir, ادکلن tom ford, ادکلن Tom Ford Noir, ادکلن تام فورد, ادکلن تام فورد نویر, تام فورد, تام فورد نویر, خرید Tom Ford, خرید Tom Ford Noir, خرید ادکلن tom ford, خرید ادکلن Tom Ford Noir, خرید ادکلن تام فورد, خرید ادکلن تام فورد نویر, خرید تام فورد, خرید تام فورد نویر, خرید عطر tom ford, خرید عطر Tom Ford Noir, خرید عطر تام فورد, خرید عطر تام فورد نویر, عطر tom ford, عطر Tom Ford Noir, عطر تام فورد, عطر تام فورد نویر, قیمت Tom Ford Noir اصل, قیمت Tom Ford اصل, قیمت ادکلن Tom Ford Noir اصل, قیمت ادکلن Tom Ford اصل, قیمت ادکلن تام فورد اصل, قیمت ادکلن تام فورد نویر اصل, قیمت تام فورد اصل, قیمت تام فورد نویر اصل, قیمت عطر Tom Ford Noir اصل, قیمت عطر Tom Ford اصل, قیمت عطر تام فورد اصل, قیمت عطر تام فورد نویر اصل
tom ford, Tom Ford Noir, ادکلن tom ford, ادکلن Tom Ford Noir, ادکلن تام فورد, ادکلن تام فورد نویر, تام فورد, تام فورد نویر, خرید Tom Ford, خرید Tom Ford Noir, خرید ادکلن tom ford, خرید ادکلن Tom Ford Noir, خرید ادکلن تام فورد, خرید ادکلن تام فورد نویر, خرید تام فورد, خرید تام فورد نویر, خرید عطر tom ford, خرید عطر Tom Ford Noir, خرید عطر تام فورد, خرید عطر تام فورد نویر, عطر tom ford, عطر Tom Ford Noir, عطر تام فورد, عطر تام فورد نویر, قیمت Tom Ford Noir اصل, قیمت Tom Ford اصل, قیمت ادکلن Tom Ford Noir اصل, قیمت ادکلن Tom Ford اصل, قیمت ادکلن تام فورد اصل, قیمت ادکلن تام فورد نویر اصل, قیمت تام فورد اصل, قیمت تام فورد نویر اصل, قیمت عطر Tom Ford Noir اصل, قیمت عطر Tom Ford اصل, قیمت عطر تام فورد اصل, قیمت عطر تام فورد نویر اصل
کالای فیزیکی

عطر اسانس تام فورد نویر Tom Ford Noir

۳۹۰٫۰۰۰تومان
10 میل
اضافه به سبد خرید

عطر اسانس تام فورد نویر Tom Ford Noir

محصول سال 2012 تام فورد دارای رایحه‌ای متفاوت است و مانند همه ادکلن‌های تلخ طرفداران خاص خود را دارد. اسانس متفاوت و ویژه این محصول، مشک حیوانی است که به آن گربه زباد می‌گویند. گربه زباد ماده روغنی معطر و مشک مانندی از غده‌های خود ترشح می‌کند که این ماده اسانس اصلی این عطر را تشکبل می‌دهد.