کالای فیزیکی

عطر اسانس پارفومز د مارلی کالان Parfums De Marly Kalan

Parfums de Marly, Parfums de Marly Kalan, ادکلن Parfums de Marly, ادکلن Parfums de Marly Kalan, ادکلن پارفومز دمارلی, ادکلن دمارلی قرمز, ادکلن مارلی کالان, ادکلن مارلی کیلن, پارفومز دمارلی, خرید Parfums de Marly, خرید Parfums de Marly Kalan, خرید ادکلن Parfums de Marly, خرید ادکلن Parfums de Marly Kalan, خرید ادکلن پارفومز دمارلی, خرید ادکلن مارلی کالان, خرید ادکلن مارلی کیلن, خرید پارفومز دمارلی, خرید عطر Parfums de Marly, خرید عطر Parfums de Marly Kalan, خرید عطر پارفومز دمارلی, خرید عطر مارلی کالان, خرید عطر مارلی کیلن, خرید مارلی کیلن, عطر Parfums de Marly, عطر Parfums de Marly Kalan, عطر پارفومز دمارلی, عطر مارلی کالان, عطر مارلی کیلن, قیمت Parfums de Marly Kalan اصل, قیمت Parfums de Marly اصل, قیمت ادکلن Parfums de Marly Kalan اصل, قیمت ادکلن Parfums de Marly اصل, قیمت ادکلن پارفومز دمارلی اصل, قیمت ادکلن مارلی کالان, قیمت ادکلن مارلی کیلن اصل, قیمت پارفومز دمارلی اصل, قیمت عطر Parfums de Marly Kalan اصل, قیمت عطر Parfums de Marly اصل, قیمت عطر پارفومز دمارلی اصل, قیمت عطر مارلی کالان, قیمت عطر مارلی کیلن اصل, قیمت مارلی کیلن اصل, مارلی قرمز, مارلی قرمز رنگ, مارلی کالان, مارلی کیلن
Parfums de Marly, Parfums de Marly Kalan, ادکلن Parfums de Marly, ادکلن Parfums de Marly Kalan, ادکلن پارفومز دمارلی, ادکلن دمارلی قرمز, ادکلن مارلی کالان, ادکلن مارلی کیلن, پارفومز دمارلی, خرید Parfums de Marly, خرید Parfums de Marly Kalan, خرید ادکلن Parfums de Marly, خرید ادکلن Parfums de Marly Kalan, خرید ادکلن پارفومز دمارلی, خرید ادکلن مارلی کالان, خرید ادکلن مارلی کیلن, خرید پارفومز دمارلی, خرید عطر Parfums de Marly, خرید عطر Parfums de Marly Kalan, خرید عطر پارفومز دمارلی, خرید عطر مارلی کالان, خرید عطر مارلی کیلن, خرید مارلی کیلن, عطر Parfums de Marly, عطر Parfums de Marly Kalan, عطر پارفومز دمارلی, عطر مارلی کالان, عطر مارلی کیلن, قیمت Parfums de Marly Kalan اصل, قیمت Parfums de Marly اصل, قیمت ادکلن Parfums de Marly Kalan اصل, قیمت ادکلن Parfums de Marly اصل, قیمت ادکلن پارفومز دمارلی اصل, قیمت ادکلن مارلی کالان, قیمت ادکلن مارلی کیلن اصل, قیمت پارفومز دمارلی اصل, قیمت عطر Parfums de Marly Kalan اصل, قیمت عطر Parfums de Marly اصل, قیمت عطر پارفومز دمارلی اصل, قیمت عطر مارلی کالان, قیمت عطر مارلی کیلن اصل, قیمت مارلی کیلن اصل, مارلی قرمز, مارلی قرمز رنگ, مارلی کالان, مارلی کیلن
Parfums de Marly, Parfums de Marly Kalan, ادکلن Parfums de Marly, ادکلن Parfums de Marly Kalan, ادکلن پارفومز دمارلی, ادکلن دمارلی قرمز, ادکلن مارلی کالان, ادکلن مارلی کیلن, پارفومز دمارلی, خرید Parfums de Marly, خرید Parfums de Marly Kalan, خرید ادکلن Parfums de Marly, خرید ادکلن Parfums de Marly Kalan, خرید ادکلن پارفومز دمارلی, خرید ادکلن مارلی کالان, خرید ادکلن مارلی کیلن, خرید پارفومز دمارلی, خرید عطر Parfums de Marly, خرید عطر Parfums de Marly Kalan, خرید عطر پارفومز دمارلی, خرید عطر مارلی کالان, خرید عطر مارلی کیلن, خرید مارلی کیلن, عطر Parfums de Marly, عطر Parfums de Marly Kalan, عطر پارفومز دمارلی, عطر مارلی کالان, عطر مارلی کیلن, قیمت Parfums de Marly Kalan اصل, قیمت Parfums de Marly اصل, قیمت ادکلن Parfums de Marly Kalan اصل, قیمت ادکلن Parfums de Marly اصل, قیمت ادکلن پارفومز دمارلی اصل, قیمت ادکلن مارلی کالان, قیمت ادکلن مارلی کیلن اصل, قیمت پارفومز دمارلی اصل, قیمت عطر Parfums de Marly Kalan اصل, قیمت عطر Parfums de Marly اصل, قیمت عطر پارفومز دمارلی اصل, قیمت عطر مارلی کالان, قیمت عطر مارلی کیلن اصل, قیمت مارلی کیلن اصل, مارلی قرمز, مارلی قرمز رنگ, مارلی کالان, مارلی کیلن
کالای فیزیکی

عطر اسانس پارفومز د مارلی کالان Parfums De Marly Kalan

۳۹۰٫۰۰۰تومان
10 میل
اضافه به سبد خرید

عطر اسانس پارفومز د مارلی کالان Parfums De Marly Kalan

پارفومز د مارلی کالان با ترکیبی از رایحه‌های شرقی و تند که با رایحه‌ی آبدار پرتقال خونی مخلوط شده، بر قدرتش تأکید می‌کند. بخش ابتدایی عطر، پس از پرتقال قرمز دارای ترکیبی از فلفل سیاه و ادویه‌های تندی است که به رایحه‌ی میانی پرتقال و گل اسطوخودوس منتهی می‌شود. آمیزه‌ای قوی از کهربا ، دانه‌ي تونکای بوداده، نت‌های تیره، چوب صندل و خزه این ترکیب را به پایان رسانده و به آن کیفیتی اصیل، مجلل و پرجذبه می‌دهند.