کالای فیزیکی

عطر اسانس دیور عود اسپهان Dior Oud Ispahan

Dior, Dior Oud Ispahan, ادکلن Dior, ادکلن Dior Oud Ispahan, ادکلن دیور, ادکلن دیور عود اسپهان, خرید Dior, خرید Dior Oud Ispahan, خرید ادکلن Dior, خرید ادکلن Dior Oud Ispahan, خرید ادکلن دیور, خرید ادکلن دیور عود اسپهان, خرید دیور, خرید دیور عود اسپهان, خرید عطر Dior, خرید عطر Dior Oud Ispahan, خرید عطر دیور, خرید عطر دیور عود اسپهان, دیور, دیور عود اسپهان, عطر dior, عطر Dior Oud Ispahan, عطر دیور, عطر دیور عود اسپهان, قیمت Dior Oud Ispahan اصل, قیمت Dior اصل, قیمت ادکلن Dior Oud Ispahan اصل, قیمت ادکلن Dior اصل, قیمت ادکلن دیور اصل, قیمت ادکلن دیور عود اسپهان اصل, قیمت دیور اصل, قیمت دیور عود اسپهان اصل, قیمت عطر Dior Oud Ispahan اصل, قیمت عطر Dior اصل, قیمت عطر دیور اصل, قیمت عطر دیور عود اسپهان اصل
Dior, Dior Oud Ispahan, ادکلن Dior, ادکلن Dior Oud Ispahan, ادکلن دیور, ادکلن دیور عود اسپهان, خرید Dior, خرید Dior Oud Ispahan, خرید ادکلن Dior, خرید ادکلن Dior Oud Ispahan, خرید ادکلن دیور, خرید ادکلن دیور عود اسپهان, خرید دیور, خرید دیور عود اسپهان, خرید عطر Dior, خرید عطر Dior Oud Ispahan, خرید عطر دیور, خرید عطر دیور عود اسپهان, دیور, دیور عود اسپهان, عطر dior, عطر Dior Oud Ispahan, عطر دیور, عطر دیور عود اسپهان, قیمت Dior Oud Ispahan اصل, قیمت Dior اصل, قیمت ادکلن Dior Oud Ispahan اصل, قیمت ادکلن Dior اصل, قیمت ادکلن دیور اصل, قیمت ادکلن دیور عود اسپهان اصل, قیمت دیور اصل, قیمت دیور عود اسپهان اصل, قیمت عطر Dior Oud Ispahan اصل, قیمت عطر Dior اصل, قیمت عطر دیور اصل, قیمت عطر دیور عود اسپهان اصل
Dior, Dior Oud Ispahan, ادکلن Dior, ادکلن Dior Oud Ispahan, ادکلن دیور, ادکلن دیور عود اسپهان, خرید Dior, خرید Dior Oud Ispahan, خرید ادکلن Dior, خرید ادکلن Dior Oud Ispahan, خرید ادکلن دیور, خرید ادکلن دیور عود اسپهان, خرید دیور, خرید دیور عود اسپهان, خرید عطر Dior, خرید عطر Dior Oud Ispahan, خرید عطر دیور, خرید عطر دیور عود اسپهان, دیور, دیور عود اسپهان, عطر dior, عطر Dior Oud Ispahan, عطر دیور, عطر دیور عود اسپهان, قیمت Dior Oud Ispahan اصل, قیمت Dior اصل, قیمت ادکلن Dior Oud Ispahan اصل, قیمت ادکلن Dior اصل, قیمت ادکلن دیور اصل, قیمت ادکلن دیور عود اسپهان اصل, قیمت دیور اصل, قیمت دیور عود اسپهان اصل, قیمت عطر Dior Oud Ispahan اصل, قیمت عطر Dior اصل, قیمت عطر دیور اصل, قیمت عطر دیور عود اسپهان اصل
کالای فیزیکی

عطر اسانس دیور عود اسپهان Dior Oud Ispahan

۳۹۰٫۰۰۰تومان
10 میل
اضافه به سبد خرید

عطر اسانس دیور عود اسپهان Dior Oud Ispahan

از عطرهای گل‌فام و شرقی کمپانی دیور برای مردان و زنان است. این عطر خاص در سال 2012 به بازار آمد و آمیزه‌اش را فرانسوا دماشی خلق کرده است.

«عود اسپهان» با شکوه و زیبایی خاصی هویت شرقی را در بر می‌گیرد. این عطر ترجمه‌ای از قصرهای شرقی به زبان عطرها است؛ آنجا که رنگ‌های درخشان و بوهای سرمست‌کننده تا سرحد یگانگی با همدیگر آمیخته می‌شوند.