کالای فیزیکی

کالوین کلین اترنیتی زنانه Calvin Klein Eternity For Women

Calvin Klein, CK, CK Eternity, ادکلن ck, ادکلن CK Eternity, ادکلن سی کی, ادکلن سی کی اترنیتی زنانه, ادکلن کالوین کلین, خرید Calvin Klein, خرید CK, خرید CK Eternity, خرید ادکلن Calvin Klein, خرید ادکلن ck, خرید ادکلن CK Eternity, خرید ادکلن سی کی, خرید ادکلن سی کی اترنیتی زنانه, خرید ادکلن کالوین کلین, خرید سی کی, خرید سی کی اترنیتی زنانه, خرید عطر Calvin Klein, خرید عطر ck, خرید عطر CK Eternity, خرید عطر سی کی, خرید عطر سی کی اترنیتی زنانه, خرید عطر کالوین کلین, خرید کالوین کلین, سی کی, سی کی اترنیتی زنانه, عطر Calvin Klein, عطر ck, عطر CK Eternity, عطر سی کی, عطر سی کی اترنیتی زنانه, عطر کالوین کلین, قیمت Calvin Klein اصل, قیمت CK Eternity اصل, قیمت CK اصل, قیمت ادکلن Calvin Klein اصل, قیمت ادکلن CK Eternity اصل, قیمت ادکلن CK اصل, قیمت ادکلن سی کی اترنیتی زنانه اصل, قیمت ادکلن کالوین کلین اصل, قیمت سی کی اترنیتی زنانه اصل, قیمت سی کی اصل, قیمت عطر Calvin Klein اصل, قیمت عطر CK Eternity اصل, قیمت عطر CK اصل, قیمت عطر سی کی اترنیتی زنانه اصل, قیمت عطر سی کی اصل, قیمت عطر کالوین کلین اصل, قیمت کالوین کلین اصل, کالوین کلین
Calvin Klein, CK, CK Eternity, ادکلن ck, ادکلن CK Eternity, ادکلن سی کی, ادکلن سی کی اترنیتی زنانه, ادکلن کالوین کلین, خرید Calvin Klein, خرید CK, خرید CK Eternity, خرید ادکلن Calvin Klein, خرید ادکلن ck, خرید ادکلن CK Eternity, خرید ادکلن سی کی, خرید ادکلن سی کی اترنیتی زنانه, خرید ادکلن کالوین کلین, خرید سی کی, خرید سی کی اترنیتی زنانه, خرید عطر Calvin Klein, خرید عطر ck, خرید عطر CK Eternity, خرید عطر سی کی, خرید عطر سی کی اترنیتی زنانه, خرید عطر کالوین کلین, خرید کالوین کلین, سی کی, سی کی اترنیتی زنانه, عطر Calvin Klein, عطر ck, عطر CK Eternity, عطر سی کی, عطر سی کی اترنیتی زنانه, عطر کالوین کلین, قیمت Calvin Klein اصل, قیمت CK Eternity اصل, قیمت CK اصل, قیمت ادکلن Calvin Klein اصل, قیمت ادکلن CK Eternity اصل, قیمت ادکلن CK اصل, قیمت ادکلن سی کی اترنیتی زنانه اصل, قیمت ادکلن کالوین کلین اصل, قیمت سی کی اترنیتی زنانه اصل, قیمت سی کی اصل, قیمت عطر Calvin Klein اصل, قیمت عطر CK Eternity اصل, قیمت عطر CK اصل, قیمت عطر سی کی اترنیتی زنانه اصل, قیمت عطر سی کی اصل, قیمت عطر کالوین کلین اصل, قیمت کالوین کلین اصل, کالوین کلین
Calvin Klein, CK, CK Eternity, ادکلن ck, ادکلن CK Eternity, ادکلن سی کی, ادکلن سی کی اترنیتی زنانه, ادکلن کالوین کلین, خرید Calvin Klein, خرید CK, خرید CK Eternity, خرید ادکلن Calvin Klein, خرید ادکلن ck, خرید ادکلن CK Eternity, خرید ادکلن سی کی, خرید ادکلن سی کی اترنیتی زنانه, خرید ادکلن کالوین کلین, خرید سی کی, خرید سی کی اترنیتی زنانه, خرید عطر Calvin Klein, خرید عطر ck, خرید عطر CK Eternity, خرید عطر سی کی, خرید عطر سی کی اترنیتی زنانه, خرید عطر کالوین کلین, خرید کالوین کلین, سی کی, سی کی اترنیتی زنانه, عطر Calvin Klein, عطر ck, عطر CK Eternity, عطر سی کی, عطر سی کی اترنیتی زنانه, عطر کالوین کلین, قیمت Calvin Klein اصل, قیمت CK Eternity اصل, قیمت CK اصل, قیمت ادکلن Calvin Klein اصل, قیمت ادکلن CK Eternity اصل, قیمت ادکلن CK اصل, قیمت ادکلن سی کی اترنیتی زنانه اصل, قیمت ادکلن کالوین کلین اصل, قیمت سی کی اترنیتی زنانه اصل, قیمت سی کی اصل, قیمت عطر Calvin Klein اصل, قیمت عطر CK Eternity اصل, قیمت عطر CK اصل, قیمت عطر سی کی اترنیتی زنانه اصل, قیمت عطر سی کی اصل, قیمت عطر کالوین کلین اصل, قیمت کالوین کلین اصل, کالوین کلین
کالای فیزیکی

کالوین کلین اترنیتی زنانه Calvin Klein Eternity For Women

۱۹۰٫۰۰۰تومان
10 میل
اضافه به سبد خرید

کالوین کلین اترنیتی زنانه Calvin Klein Eternity For Women

عطر کالوین کلین اترنیتی زنانه Calvin Klein Eternity For Women یکی دیگر از عطرهای بسیار موفق کالوین کلین است که به‌عنوان ادای احترامی به ازدواج آقای کالوین کلین طراحی شده است. اترنیتی همچون نامش (به معنای ابدیت) سرودی تقدیم‌شده به مهم‌ترین ارزش‌های ابدی است: عشق، خانواده و آرامش. آمیزه اترنیتی زنانه با نت‌های باطراوت مرکباتی و ترکیبات سبز شروع می‌شود و پس از آن نت بنفشه و گل برف وارد صحنه می‌شوند. نت میخک صدپر هم با سویه ادویه‌ای‌اش آکوردی فلفلی به روح گل‌فام نت‌های میانی می‌بخشد. نت‌های پایه نیز لطیف هستند و از بافت پودری گل آفتاب‌پرست در کنار نت چوب صندل صورتی و نت شفاف مشک سرشته شده‌اند.